Coachende gesprekken voeren

Inhouse traject

Inhouse training - Coachende gesprekken voeren

Leidinggevenden van Deep LeVeL Teams kijken niet enkel naar het behalen van resultaten. Ze hebben ook een verbindende taak. Door effectief te communiceren ondersteun je je collega's in hun persoonlijke ontwikkeling zodat ze openbloeien. Tijdens deze training leer je hoe een coachend gesprek te voeren op 4 sporen: zelfsturing, project, identiteit en groter geheel. Je koppelt persoonlijke ontwikkeling aan team- , organisatie- en maatschappelijke ontwikkeling. Dit wordt Ontwikkelingsgericht Coachen genoemd.


Je coacht op een dieper niveau in die zin dat je de mens als geheel bekijkt. Wat iemand doet is immers nauw verbonden met zijn waarden en met wie hij is. Wil je dat je mensen eigenaarschap opnemen, dan is het belangrijk dat ze zich thuis voelen in je team. Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling gaan hand in hand.

Praktisch

  • Je doorloopt zelf een ontwikkelingsgericht coachingtraject. 
  • Deze opleiding wordt voorafgegaan door de training Effectiever communiceren met NLP.
  • Voorzie voor deze opleiding drie dagen met ongeveer 2 à 3 weken tussen zodat er in  geoefend kan worden in de dagdagelijkse praktijk.