Vijf mensen zitten en staan naast elkaar

Deep LeVeL Training

Ga voor een professionele en integere communicatie in je team. 
Motiveer effectief en faciliteer teamgesprekken.

Een Deep LeVeL Training is meer dan wat theorie op papier. Met DLT gaan we voor menselijk leiderschap. Dat wil zeggen dat je open staat voor de mens achter je collega of klant, dat je duurzame relaties onderhoudt en dat je vertrouwen en rust brengt in het team. Je ontwikkelt sterke meta-skills. Je vertoont krachtig professioneel leiderschap, je focust op constructieve en effectieve samenwerkingen

Effectiever communiceren met NLP

Je professionaliteit uit zich in het aangaan van duurzame relaties met je collega's en klanten. Tijdens deze training ontdek je wat een goed gesprek is en hoe je dat kan bereiken. Je ontwikkelt sterke meta-skills. Je geeft grenzen aan. Je communiceert duidelijk en transparant. NLP biedt modellen en structuren aan om jezelf effectiever te sturen. Je krijgt grip op je emoties, je kan integer om met anderen en je krijgt een gezond zelfvertrouwen

Created with Sketch.

Na deze driedaagse mastertraining...

 • haal je meer uit je gesprekken in minder tijd
 • geef je respectvol je grenzen aan
 • stel je welgevormde doelen
 • stel je krachtige vragen die to-the-point gaan
 • buig je weerstand om naar medewerking
 • kan je de drijfveren achter (vervelend) gedrag bevragen
 • voer je je gesprekken vanuit nieuwsgierigheid  en vul je niet zelf in
 • blijf je uit machts- en afhankelijkheidsrelaties
 • kan je veiligheid en vertrouwen creëren
 • geef je feedback met impact en ga je om met de feedback of kritiek die je krijgt
 • ken je je valkuilen, allergieën, kwaliteiten en ontwikkelingsuitdagingen
 • ga je om met emoties en weerstand, zowel van jezelf als van de andere
 • voer je constructieve gesprekken
 • kan je luisteren, samenvatten en doorvragen
 • weet je mensen te motiveren
 • ga je bewust om met welke verantwoordelijkheden je wel opneemt en welke je delegeert
 • ontdek je welke rollen je in te nemen hebt als leidinggevende, als collega, als onderhandelaar,...
 • is het duidelijk welke rol(len) je al dan niet wil opnemen en welke communicatie bij welke rol past 


Praktisch

 • Laat ongeveer twee weken tussen elke trainingsdag. Deelnemers kunnen dan oefenen in hun dagdagelijkse praktijk. 
 • Voor zowel leidinggevenden als niet leidinggevenden.

Teamgesprekken faciliteren

Je ontdekt hoe een co-creatieve dialoog in je team te faciliteren zodat de collectieve intelligentie naar boven komt. Dit gaat verder dan Scrum en Agile werken. Tijdens deze training leer je de kerncompetenties om een gesprek met je team te faciliteren. Je krijgt een onderbouwde structuur mee. Je leert als meerstemmige facilitator te schakelen tussen de verschillende rollen die je op te nemen hebt. Je mensen voelen zich gehoord en erkend.

Created with Sketch.

Praktisch

 • Deze opleiding wordt voorafgegaan door de training Effectiever communiceren met NLP.
 • Het is een tweedaagse opleiding met een tussentijd van ongeveer drie weken. Deelnemers oefenen het geleerde in hun dagdagelijkse praktijk. 
 • Voor teamleads die regelmatig teamgesprekken, meetings of onderhandelingen moeten leiden.

Medewerkers coachen

In Deep LeVeL Teams kijken leidinggevenden niet enkel naar het behalen van resultaten. Ze hebben ook een verbindende taak. Door effectief te communiceren ondersteun je je collega's in hun persoonlijke ontwikkeling zodat ze openbloeien. Tijdens deze training leer je op 4 sporen coachen: zelfsturing, project, identiteit en groter geheel. Je koppelt persoonlijke ontwikkeling aan team- , organisatie- en maatschappelijke ontwikkeling. Dit wordt Ontwikkelingsgericht Coachen genoemd.

Created with Sketch.

Je coacht op een dieper niveau in die zin dat je de mens als geheel bekijkt. Wat iemand doet is immers nauw verbonden met zijn waarden en met wie hij is. Wil je dat je mensen eigenaarschap opnemen, dan is het belangrijk dat ze zich thuis voelen in je team. Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling gaan hand in hand.

Praktisch

 • Je doorloopt zelf een ontwikkelingsgericht coachingtraject. 
 • Deze opleiding wordt voorafgegaan door de training Effectiever communiceren met NLP.
 • Het is een driedaagse opleiding met een tussentijd van ongeveer drie weken. Deelnemers oefenen het geleerde in hun dagdagelijkse praktijk. 

Wat is NLP?

NLP staat voor NeuroLinguïstisch Programmeren
 

Kort samengevat: je neurologisch systeem (brein en zenuwstelsel) d.m.v. linguïstiek (taal en woordgebruik) programmeren met als doel jezelf effectiever te sturen tijdens je communicatie.

 

Met behulp van NLP

 • herken je je valkuilen
 • ontdek je hoe uit je valkuilen te blijven
 • word je je bewust van je patronen in denken, voelen en doen
 • kom je tot een betere zelfsturing: je switcht de patronen die je belemmeren in je functioneren naar patronen die wel werken
Created with Sketch.

NLP en het bewuste
Tijdens de coachingtrajecten gebruik ik NLP om de drijfveren van je denken, voelen en doen te achterhalen. Je ontdekt je gewoontes en patronen. Sommige zijn bruikbaar, andere werken tegen. We gaan aan de slag met de patronen die je functioneren belemmeren. In eerste instantie werk ik op bewust niveau. Ik stel vragen, jij denkt na en antwoordt. Ik neem je mee doorheen een cognitief proces om je belemmerende overtuigingen te switchen naar overtuigingen die wel werken.

NLP en het onderbewuste
Daarnaast gebruik ik NLP-oefeningen om aan de slag te gaan met je onderbewuste. Je nieuwe programmatie wordt verankerd in je neurologisch systeem. Je nieuwe programmatie wordt je nieuwe gewoonte. 

 

Zo zal je merken dat je niet meer slechtgezind wordt wanneer je die vervelende collega ziet. Zo stel je vast dat je plots wel je grens aangeeft naar je collega. Of dat je wel gesproken hebt met je leidinggevende. Deze switch gebeurt vanzelf. Je hebt je niet moet dwingen om anders te reageren. Door je interne herprogrammatie, krijg je nieuwe overtuigingen die maken dat je anders omgaat met situaties die je voor heen moeilijk vond.

NLP en coaching
Tijdens een coachingtraject begeleid ik je met krachtige NLP - oefeningen en bevraag ik je op een specifieke manier zodat jij vanuit jezelf tot nieuwe inzichten komt. Je functioneert op een dieper niveau. Met NLP bereik je sneller je doel!

NLP en communicatie
NLP biedt heel krachtige communicatietools. Ik beheers dit zelf nu al meer dan 10 jaar en ik leer je hoe MET elkaar te praten in plaats van tegen elkaar. Zodat je constructieve gesprekken voert die in kortere tijd meer resultaat opleveren. Mensen zijn dan meer gemotiveerd en nemen hun eigenaarschap op wanneer je deze nieuwe manier van communiceren toepast. 

 

Daarom heb ik al mijn knowhow samengebracht in de training Effectiever communiceren met NLP. De training is veel meer dan wat theorie op papier. Het is een interactieve opleiding waar je in kleine groepjes aan de slag gaat met je eigen communicatie. Wat je leert, oefen je onmiddellijk. Je oefent met eigen situaties.

Wat zijn de voordelen van NLP?
Zowel thuis als op het werk haal je meer uit je gesprekken wanneer je NLP gebruikt.

 • Je gaat effectiever om met anderen en lost sneller conflicten op
 • Je communiceert duidelijk
 • Je ontdekt de vraag achter de vraag
 • Je haalt meer en betere informatie uit je gesprekken
 • Je kan om met mensen die andere perspectieven hebben dan jij
 • Je kan om met irritaties en weerstand
 • Je kan om met vervelende situaties
 • Je bent een integer persoon, leidinggevende, collega, leerkracht,...
 • Je behoudt je energie, ook tijdens moeilijke gesprekken
 • Je bent je bewuster van jezelf
 • Je krijgt een beter zicht op processen bij de andere
 • Je creëert veiligheid en vertrouwen door jouw manier van communiceren
 • Je weet hoe minder leuke boodschappen over te brengen
 • Je bent een betere motivator
 • Je bent doelgerichter
 • Je hebt meer zelfvertrouwen

En last but not least: je begrijpt jezelf beter omdat je je bewust bent van je denken, voelen en doen.

NLP op het werk
Dag in dag uit samenwerken is niet altijd even vanzelfsprekend. Meningsverschillen, persoonlijke belangen, misverstanden en mank lopende communicatie zorgen voor stress en onvrede. Uiteindelijk zijn mensen op zoek naar een job waar ze zich goed in voelen en die ze als zinvol ervaren. 

 

NLP biedt de tools om

 • verbeteringen door te voeren
 • gezonde transformatieprocessen tot stand te brengen
 • meer inzicht te krijgen in jezelf en je collega's 
 • vertrouwen en verbinding te creëren
 • welgevormde doelen te bereiken
 • succesvolle werkrelaties op te bouwen
 • goeie vragen te stellen zodat je snel de kern van het probleem kan aanpakken
 • integer leiding te geven, te motiveren en te coachen
 • effectief te communiceren en te onderhandelen
 • je waarden uit te klaren
 • zingeving te vinden in je werk
 • zinvolle visies te ontwikkelen 

Neem contact op

Belgium

Onze privacyverklaring is van toepassing.

Wil je meer weten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het gratis e-book

10 tips om feedback te geven met impact