Effectiever communiceren met NLP

Effectiever communiceren is de meest duurzame oplossing
om het welbevinden in je team te verhogen 

Herken je dit?

Discussies met collega's, met klanten of met leerlingen als je in het onderwijs staat. Gesprekken die je van streek maken. Voor je het beseft loopt het gesprek vast. De frustratie en het ongenoegen blijven. Het welbevinden in je team daalt zienderogen. 

De meeste problemen ontstaan door een mank lopende communicatie: je woorden hebben een andere betekenis voor je collega, je e-mail wordt verkeerd geïnterpreteerd, meningsverschillen ontaarden in discussies, je feedback komt niet aan of je kan moeilijk om met de feedback die je krijgt,... 

"Effectiever communiceren is de meest duurzame oplossing om het welbevinden in je team te verhogen."

Lieve Vander Linden

De training

In deze training, die geleidelijk aan opgebouwd wordt, heb je in drie dagen de principes van effectieve communicatie onder de knie. NLP staat voor NeuroLinguïstisch Programmeren en biedt modellen en technieken aan om jezelf effectiever te sturen. Je krijgt grip op je emoties, je leert integer omgaan met andere mensen en je krijgt een gezond zelfvertrouwen.

Na deze driedaagse mastertraining ...

 • haal je meer uit je gesprekken in minder tijd
 • geef je respectvol je grenzen aan
 • stel je welgevormde doelen
 • stel je krachtige vragen die to-the-point gaan
 • buig je weerstand om naar samenwerking
 • kan je de drijfveren achter (vervelend) gedrag bevragen
 • voer je je gesprekken vanuit nieuwsgierigheid  en vul je niet zelf in
 • blijf je uit machts- en afhankelijkheidsrelaties
 • kan je veiligheid en vertrouwen creëren
 • geef je feedback met impact en ga je om met de feedback of kritiek die je krijgt
 • ken je je valkuilen, allergieën, kwaliteiten en ontwikkelingsuitdagingen
 • ga je om met emoties en weerstand, zowel van jezelf als van de andere
 • voer je constructieve gesprekken
 • kan je luisteren, samenvatten en doorvragen
 • weet je mensen te motiveren
 • ga je bewust om met welke verantwoordelijkheden je wel opneemt en welke je delegeert
 • ontdek je welke rollen je in te nemen hebt als leidinggevende, als collega, als onderhandelaar,...
 • is het duidelijk welke rol(len) je al dan niet wil opnemen en welke communicatie bij welke rol past 

Een getuigenis

In een groep waar discretie gerespecteerd wordt, kom je op een leerrijke manier anderen én jezelf tegen. Lieve brengt op een aangename en luchtige manier technieken aan die mij in staat stellen om informatie op een vruchtbare wijze te verkrijgen bij gesprekspartners. Daarnaast ontdek ik een verfijnde manier van feedback. Ik ben bewust geworden van mijn eigen capaciteiten om een goede communicatie d.m.v. juiste vraagstelling en interpretatie van antwoorden. Uiteindelijk wil ik eenvoudigweg begrijpen wat er leeft bij de andere.

 

Yves Willemaers 

Wat is het voordeel om met Deep LeVeL Teams in zee te gaan?

Je leert niet alleen nieuwe communicatietechnieken aan. Je krijgt ook nieuwe inzichten mee i.v.m. communicatie. Wat je leert, oefen je onmiddellijk. Je ervaart dat het werkt. Op die manier verloopt de integratie in je werk makkelijker. Naast effectiever communiceren verhoog je ook je emotionele intelligentie. Je kan om met je eigen emoties en met de emoties van anderen. 

Voor wie?

 • Leidinggevenden, managers, teamverantwoordelijken, ...
 • Directies, (zorg)leerkrachten, coördinatoren, ondersteunend personeel, ...
 • Coaches, begeleiders, therapeuten, ...
 • Alle mensen die werken met mensen, die deel uitmaken van een team
 • Jij, die steviger in je schoenen wilt staan tijdens je communicatie 

Een getuigenis

 

Ik heb mezelf beter leren kennen. Ik besef nu dat ik veel meer kan bereiken door een kleine verandering in mijn houding tijdens de communicatie met collega's. 


Anne De Nies 

Inhouse

Ga met je team op weg naar een meer doeltreffende communicatie en laat de training doorgaan in jouw bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling. Tussen twee trainingsdagen laat je best 2 à 3 weken zodat je hetgeen je geleerd hebt, kunt oefenen in je dagdagelijkse praktijk. Een training duurt minstens een halve dag en maximaal drie hele of zes halve dagen. Neem zeker contact op om te bespreken wat de noden zijn van jouw team en hoe Deep LeVeL Teams je team het best kan begeleiden. 

Vermits alle in house trajecten op maat gemaakt worden, neem je best contact op voor meer info en prijzen.