Bedrijfsvoering en zingeving, een gelukkig huwelijk?

Het viel me op dat er tijdens het Paasweekend drie (!) opiniestukken over Pasen in De Standaard stonden. Het verraste me en anderzijds ook weer niet. Want als je verder kijkt dan de Katholieke kerk, dan merk je dat de Christelijke  

leer - net zoals andere religies -  mooie waarden uitdraagt. 

april 2023

We spijkeren nog altijd mensen aan het kruis


Op Goede Vrijdag legt Jan Roelandt met zijn artikel We blijven maar mensen kruisigen de link tussen het 2000 jaar oude verhaal over de kruisiging van Christus en de hedendaagse manier van mensen aan het kruis te spijkeren. 

Ook vandaag zijn er vele voorbeelden waar de massa oordeelt over personen zonder volledige kennis van de feiten. Lees maar de vele commentaren op allerhande fora en social media.

Mensen geven meningen over van alles en nog wat en breken de andere persoon af. We willen gelijk halen. Want ons imago staat op het spel.

Deelnemers van mijn training zeggen me regelmatig dat ze tijdens een gesprek of meeting niet veel durven inbrengen omdat ze schrik hebben van de heftige reacties van anderen. Ik heb de indruk dat we het afgeleerd hebben (hebben we het ooit gekund?) om te luisteren en vragen te stellen om zo meer info te bekomen. Het lijkt alsof je dan een twijfelaar bent zonder mening. 

 

Maar niets is minder waar! 

Diegene die krachtige vragen stelt:

  • heeft geen schrik van andermans mening want niemand heeft 100 % gelijk of 100 % ongelijk
  • weet dat het ook maar een mening, een zienswijze, een perceptie is
  • weet dat iedereen een eigen ‘wereldmodel’ heeft van waaruit men reageert en handelt
  • is in staat om een gesprek te leiden en samen tot een constructief resultaat te komen

 

En in jouw team?

Welke patronen herken je in jouw team? Kan je je mening, je visie delen? 

 

Tegenstellingen

Enerzijds willen we onze individualiteit ten volle beleven. We willen gehoord worden en onze meningen verkondigen. Anderzijds hebben we nood aan verbinding met onze medemens. We zijn controlefreaks én we hebben nood aan een houvast, aan een zingevend kader

Mensen zijn geen robots. Mensen zijn mensen met een existentiële behoefte aan zingeving, interactie en erkenning. En toch spijkeren we anderen en ja, ook onszelf, zo dikwijls aan het kruis…

Kruisiging werkt eenzaamheid in de hand, wat het tegenovergestelde is van verbondenheid. “Ik voel me eenzaam” is dan ook een veelgehoorde pijn bij mijn coachees. Niet dat zij letterlijk alleen zijn. De pijn gaat vooral over het gemis aan verbondenheid met collega’s, vrienden of familie. Sommigen durven niet zeggen wat ze echt denken omdat ze anders gekruisigd zouden worden.

We zijn eenzaam met onze gedachten bezig. En dan vooral met het verhaal dat we over onszelf vertellen. 

  • Ik heb toch niets te vertellen, dus zeg ik maar beter niets
  • Wie ben ik om mijn mening te zeggen
  • Wat gaan ze van me denken?
  • Niemand begrijpt me want ik ben anders dan de anderen
  • Ik ben een mislukkeling

 

Verbondenheid als houvast

Jurgen Mettepenningen schrijft in zijn Paasessay over Verbondenheid als houvast. Uit onderzoek blijkt dat de relatie met de medemens essentieel is voor persoonlijk geluk en welzijn. Een kwaliteitsvolle relatie wel te verstaan. Een relatie waar je je kan uiten zonder afgebroken te worden. Waar je beluisterd wordt, ook al verschil je van mening met de andere. 

Dit geldt ook in teams. Hoe meer de teamleden zich verbonden voelen, hoe hoger het welbevinden in het team. 

Het wellbeing-model

Die relationele verbondenheid wordt duidelijk gemaakt door het wellbeing-model.  Je maakt deel uit van een of meerdere teams. Je team maakt deel uit van het bedrijf of de organisatie waarin je werkt. 

De drie lagen – individu, team, organisatie – zijn sowieso verbonden met elkaar. Wat je als individu zegt of doet, hoe je je voelt, heeft een impact op je team en je organisatie. Omgekeerd heeft je organisatie en team invloed op jouw welbevinden.

Je merkt dat verbondenheid altijd op de eerste plaats komt. Verbondenheid genereert veiligheid en vertrouwen, de fundamenten van een goed draaiend team. 


En in jouw team?

Onderzoek eens in jouw team en organisatie hoe het met de verschillende levels in verbinding gesteld is. 

 

Van kruisiging naar liefde voor het leven 

Of zoals Thomas Hannes het in zijn artikel Het is Pasen, daar is de lente, maar waar is de hoop? zegt: we hebben hoop nodig. Een hernieuwde paaservaring. Het besef dat we niet alleen leven van economische koopkracht, maar ook teren op ecologische hoopkracht. Laten we de liefde voor het leven vieren: de biofilie. Laten we nieuwe concrete ideeën over wat er moet gebeuren om het leven te vrijwaren van een klimaatcatstrofe onderzoeken, uitdragen en uitvoeren. Niet enkel voor eigenbelang. Wel in het belang van het grotere geheel: de hele wereld. 


Bovenstaande visie sluit aan bij de ontwikkelingsgerichte benadering die ik met Deep LeVeL Teams uitdraag: je persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van grotere gehelen. Jouw welbevinden staat niet los van het welbevinden van mens en milieu. 

Vandaar dat ik het wellbeing-model graag geplaatst zie in dat grotere geheel, laten we het de biosfeer noemen. 

Samengevat

 

  • Waarheid ontstaat in dialoog… Je leert veel meer van mensen die respectvol je gedachtegang bevragen dan van degenen die je gelijk of ongelijk geven. Ook in jouw team werkt kruisiging polarisatie in de hand. Laat je niet opstoken. Check de feiten en ga in gesprek. 


  • Iedereen heeft nood aan verbondenheid. Hoe meer verbondenheid in je team en organisatie, hoe hoger het welbevinden. 


  • Verbondenheid ‘is’ er niet vanzelf. Je creëert verbondenheid door effectiever en welgevormd te communiceren. 


  • Besef dat je deel uitmaakt van meerdere grotere gehelen:  je team, je organisatie, de bedrijfscultuur, je familie, je vrienden, je buurt, de samenleving, de natuur,… . Laat je professionele ontwikkeling inspireren door de ontwikkeling in die grotere gehelen. 

 

  • Heeft je organisatie een ‘gezonde’ missie en visie, zorg er dan voor dat concrete acties en de manier van omgaan met elkaar hier mee stroken. Niets zo vervelend als een groot verschil tussen woorden en daden. 


  • Teams die van hun organisatie een warme thuis willen maken zetten sterk op verbondenheid in. En dat creëert zingeving


Ik sluit af met een paar vragen voor jou en je team:

  • Wie willen we zijn als team? Als organisatie? 
  • Wat is onze visie? Welke missie willen we uitdragen? 
  • Dragen onze missie en visie bij aan het persoonlijk welbevinden van onze mensen? 
  • Dragen onze missie en visie bij aan de biofilie, aan de liefde voor het leven? 


Jouw bedrijf en zingeving, een gelukkig huwelijk?

Lieve

PS_1: Wil je hier meer over lezen? Download dan mijn gratis mini-gids over Professionalisering van teams

PS_2: Wil je gratis kennismaken? Neem dan zeker contact op via [email protected]

PS_3: Wil je ontdekken wat krachtige vragen zijn? Wil je moeilijke gesprekken ombuigen naar gesprekken met resultaat? Wil je je persoonlijke leiderschapsvaardigheden versterken? Neem dan zeker deel aan de training Effectiever communiceren met NLP

Over de auteur

Lieve Vander Linden van Deep LeVeL Teams heeft 20 jaar onderwijservaring en is trainer, facilitator van teamontwikkelingstrajecten, ontwikkelingsgerichte NLP-coach, perfectionismecoach en loopbaancoach. Ze is een gedreven trainer, facilitator en coach en haalt in korte tijd veel uit de mensen door haar krachtige reflectieve vragen. 

Wil je meer weten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
en ontvang het gratis e-book

10 tips om feedback te geven met impact